Mitthem väljer INSIKT

Bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall har valt beslutsstödsprodukten INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. Avtalet innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning och uppgraderingsavtal.

INSIKT kommer att stödja hela verksamhetsprocessen från budgetering och projektplanering till analys och uppföljning. Målet är att förbättra tillgängligheten till verksamhetskritisk information och generera bättre och säkrare beslutsunderlag.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Mitthem AB
Mitthem är med 5700 lägenheter Sundsvalls största hyresvärd och omsätter ca 370 Mkr. Bolaget ägs till 100 % av Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Mitthem förvaltar en starkt decentraliserad organisation med 41 st. anställda. För mer information: www.mitthem.se