Karlstads Bostads väljer INSIKT

Karlstads Bostads väljer INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. Avtalet innefattar konsulttjänster, licenser, utbildning och uppgraderingsavtal. INSIKT kommer att stödja hela verksamhetsprocessen från budgetering till analys och uppföljning. Målet är att förbättra tillgängligheten till verksamhetskritisk information och generera bättre och säkrare beslutsunderlag.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

Karlstads Bostads AB
Karlstads Bostads äger och förvaltar cirka 7 300 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Företaget har ungefär 140 anställda. KBAB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. För mer information: www.kbab.se