eHälsomyndigheten väljer INSIKT

Den statliga myndigheten eHälsomyndigheten har valt investera i beslutsstödsprodukten INSIKT. eHälsomyndigheten ansvarar bland annat för den nationella läkemedelsstatistiken.

INSIKT kommer att användas av drygt 200 interna och externa användare för att rapportering och analys av läkemedelsstatistik. Hos eHälsomyndigheten finns i dag datalager baserat på Microsoft SQL Server och ett antal SSAS-kuber som INSIKT kommer att kopplas mot.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken.

eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten är en helt ny myndighet som bildades 1 januari 2014. Myndigheten har uppdraget att tillgängliggöra nationell läkemedelsstatistik till bland annat myndigheter och landsting. Ungefär 130 personer arbetar med myndighetens uppdrag.