INSIKT Bättre beslut och smartare verksamhetsstyrning

Läs mer om INSIKT Boka demo

INSIKT Bättre beslut och smartare verksamhetsstyrning

Läs mer om INSIKT Boka demo
INSIKT Analys

Analys

Rapporter och analys

Ett användarvänligt och webb-baserat gränssnitt mot Microsofts OLAP-teknik gör det möjligt för alla medarbetare att skapa analyser och rapporter. Information kan lätt vridas och vändas både som diagram och siffror. Även analys av mycket stora volymer av data ger en omedelbar respons. Medarbetarna kan själva med hjälp av verktyget se trender och förstå vad som driver verksamheten. Utifrån analyser skapas modifierbara rapporter som enkelt distribueras till andra medarbetare eller grupper av medarbetare.

Mer om Analys
INSIKT Planering

Planering

Budget och prognos

Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Planeringsarbetet baserat på budget eller rullande prognoser kan snabbas upp och gör att en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall, planer och prognoser sker enkelt med INSIKT Analys.

Mer om Planering
INSIKT Projekt

Projekt

Projekthantering och uppföljning

INSIKT Projekt är ett fristående och heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt. Projekt kan planeras och följas upp i alla olika delar och processer. INSIKT stödjer hela projektarbetet genom processmallar som är anpassade för olika typer av projekt. Projektdeltagare kopplas enkelt till projekt genom olika roller och ansvar fördelas för olika aktiviteter under hela projektprocessen

Mer om Projekt
Att implementera ett beslutstödsystem
Vi delar med oss av våra bästa tips på hur man bör tänka vid val av ett beslutstödsystem
Läs mer
Samarbete med Elecosoft
Trimma berättar om samarbetet med Elecosoft och den gemensamma lösningen för kostnadsuppföljning hos byggföretag
Läs mer
Vi med INSIKT

Release
Bilder i rapporter
Budget & Prognos
Flikar i rapporter
Om INSIKT 10

Nyheter

 • NP3 Fastigheter väljer projekt- och beslutshanteringssystem

  Fastighetsbolaget NP3 Fastigheter har valt INSIKT som beslusstödssystem för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige.

 • Uppsalahem AB väljer anläggningsregister från Trimma

  Uppsalahem har valt POÄNGEN Komponent som sitt anläggningsregister. POÄNGEN Komponent är ett komplett anläggningsregister med stöd för K3 redovisning.

 • Strängnäs Fastighets AB väljer INSIKT som sitt beslutsstöd

  Strängnäs Fastighets AB har valt att effektivisera företagets verksamhetsstyrning med beslutsstödsprodukten INSIKT. Målet är att frigöra tid för analys och förenkla processerna kring budget- och prognosarbetet samt förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen.

 • Presto Brandsäkerhet AB väljer beslutsstöd

  Det är med glädje vi nu välkomnar Presto Brandsäkerhet AB till INSIKT-familjen. Presto är ett spännande bolag som växer både inom och utom Sveriges gränser.

Fler nyheter

POÄNGEN Hyra är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper. Information om den enskilde hyresgästens hyra kan enkelt publiceras via internet. Det ger bostadsföretagen en möjlighet att enkelt kommunicera till samtliga hyresgäster om hur hyran är uppbyggd.

Mer om Hyra

POÄNGEN Komponent är ett webbaserat anläggningsregister för komponentindelade anläggningstillgångar. Produkten är speciellt utvecklad för de behov som finns inom fastighetsbranschen. POÄNGEN Komponent stödjer även andra branscher med betydande anläggningar såsom energi, vatten och produktion. Som stöd för komponentavskrivning enligt K3 finns förutom komponentindelning möjligheten att visa såväl skattemässiga som bokföringsmässiga värden.

Mer om Komponent
Boka en personlig presentation

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att bestämma en passande tid. Under en demo visar vi hur våra kunder får nytta av våra produkter.