Startsida / INSIKT Versionshistorik

INSIKT 8.8

Kommentarer i analysrapporter

Kommentarer i analysrapporter gör det möjligt att skapa och visa kommentarer på cellnivå i analysrapporter (tabeller, diagram och textrapporter) samt att dela kommentarer mellan rapporter. Förutom cellkommentarer som syns i tabellrapporten är även textrapporterna förbättrade för att kunna visa flera kommentarer samtidigt samt för att kunna dela kommentarer med andra rapporter.

 

Specifika urval

Tidigare har INSIKT vid användning av flera dimensioner på rad eller kolumn alltid visat alla möjliga kombinationer av de valda medlemmarna i dimensionerna. Detta har inte alltid varit vad man önskat, framförallt vid ad-hoc-analyser. Nu finns funktionen “specifika urval” som innebär att det är möjligt att styra urvalet för varje kombination specifikt på ett helt nytt sätt. Standardfunktionen för ”visa underliggande ” och ”borra ner” är ändrad till att skapa specifika urval för den aktuella kombinationen istället för att visa underliggande för alla kombinationer. I och med detta försvinner den tidigare funktionen ”Eliminera kombination” som användes för att manuellt eliminera urval för specifika kombinationer.

Den nya funktionen är standard på vänsterklick och dubbelklick. Båda varianterna (den nya specifika och den gamla för alla kombinationer) finns i högerklicksmenyn.