Trimma

INSIKT i topp när Trimma vinner
statlig upphandling om beslutsstöd

Läs mer om nyheten
Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

INSIKT Bättre beslut och
smartare verksamhetsstyrning

Läs mer om INSIKT
Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

INSIKT Bättre beslut och
smartare verksamhetsstyrning

Läs mer om INSIKT
Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

INSIKT Bättre beslut och
smartare verksamhetsstyrning

Läs mer om INSIKT
Beslutsstöd och verksamhetsstyrning

Analys

Ett webbaserat verktyg som gör det lätt för alla att skapa analyser och rapporter av viktig affärsdata.

Läs mer om analys

Planering

Involvera ett stort antal medarbetare i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande.

Läs mer om planering

Målstyrning

Grafiska vyer med hastighets- mätare och trendindikatorer kommunicerar vad som är viktigt snabbt och intuitivt.

Läs mer om målstyrning
Poängen verksamhetsstyrning